FAQ :: Chính sách hoàn lại tiền
Thời gian hoàn lại tiền là bao lâu?
Thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào phương thức bạn thanh toán, nếu bạn thanh toán qua số dư paypal, thì bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại sau 5 phút sau khi chúng tôi hủy đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn thanh toán qua số dư thẻ tín dụng, thì thời gian hoàn tiền có thể mất đến 7 ngày làm việc.
Trong báo cáo kiểm tra tôi có dòng Trạng thái iCloud nghĩa là gì?
Chỉ có 2 trạng thái của iCloud, đó là Chế độ sạch và Chế độ mất.
Chế độ sạch có nghĩa là trên thiết bị này, chức năng Tìm iPhone của tôi được BẬT và thiết bị không bị báo mất hoặc bị đánh cắp.
Chế độ bị mất có nghĩa là chủ sở hữu ban đầu đã bật chức năng này vì thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.
Tôi có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng nếu tôi đổi ý không?
Nếu bạn chỉ thanh toán 5-10 phút trước, thì có, bạn có thể gửi yêu cầu hủy cho chúng tôi NHƯNG nếu bạn đã đặt hàng bất kỳ dịch vụ séc nào của chúng tôi (chẳng hạn như Kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ và SIMLock , Tìm Mac của tôi KIỂM TRA , Được bán qua séc và các ứng dụng khác ) thì không có Hủy, vì đây là dịch vụ NGAY LẬP TỨC.
Tôi có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng nếu đã quá 24 giờ không?
Không, vì hầu hết tất cả các đơn đặt hàng đều được xử lý tự động và không thể bị hủy.
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu bạn hủy đơn đặt hàng của tôi?
Nếu bạn không vi phạm các quy tắc của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được HOÀN LẠI ĐẦY ĐỦ.

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!