FAQ :: Dịch vụ mở khóa của Apple
Bạn có cung cấp dịch vụ mở khóa chính thức không?
Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ mở khóa chính thức.
Có thể khóa lại điện thoại của tôi không?
Không, không thể, ngoại trừ trường hợp nó không được chỉ định trong mô tả của dịch vụ.
Dịch vụ RATE XX% có nghĩa là gì?
Có nghĩa là dịch vụ này có tỷ lệ mở khóa thành công là XX%. Trong trường hợp thiết bị của bạn không được mở khóa, bạn sẽ được hoàn lại Toàn bộ tiền. Thông tin chi tiết về việc hoàn tiền, bạn có thể đọc trên Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi.
Làm cách nào để biết rằng thiết bị của tôi đã được mở khóa thành công?
Sau khi thiết bị của bạn được mở khóa, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo trong email của bạn với hướng dẫn bạn cần làm gì tiếp theo để hoàn tất việc mở khóa.
Làm cách nào để biết sim điện thoại của tôi có bị nhà mạng nào khóa hay không?
Bạn có thể nhập thẻ sim điện thoại của nhà mạng trong nước và nếu bạn nhận được thông báo "Sim không được hỗ trợ" thì có nghĩa là sim thiết bị của bạn đã bị khóa.
Một cách khác để kiểm tra đó là mở Cài đặt-> Chung-> Giới thiệu-> Khóa nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn thấy ở đây Khóa nhà cung cấp, điều đó có nghĩa là thiết bị của bạn bị khóa sim, nếu bạn thấy Không giới hạn sim, thì điều đó có nghĩa là sim thiết bị đã được mở khóa .
Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra xem sim thiết bị của mình có bị khóa hoặc mở khóa bằng một trong các dịch vụ của chúng tôi, có tên Kiểm tra nhà cung cấp / simlock NGAY LẬP TỨC , thông qua dịch vụ này, bạn sẽ biết trạng thái khóa sim của thiết bị và nếu sim thiết bị của bạn bị khóa, bạn sẽ được biết bởi nhà cung cấp dịch vụ nào, vì vậy bạn có thể đặt hàng dịch vụ mở khóa sim .
Nhưng vẫn còn, nếu điện thoại của tôi bị khóa lại? Tôi cần phải làm gì?
Nếu trên chi tiết dịch vụ không có ghi rằng bạn có thể khóa lại, thì chúng tôi sẽ mở khóa lại thiết bị của bạn, hoặc nếu dịch vụ này không khả dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.
Nếu tôi đặt dịch vụ mở khóa sim, thiết bị của tôi có chắc chắn được mở khóa không?
Nếu trong chi tiết dịch vụ không ghi tỷ lệ mở khóa thành công, thì có, thiết bị của bạn sẽ được mở khóa 99%. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà thiết bị của bạn không được mở khóa, bạn sẽ nhận được khoản Hoàn trả đầy đủ.
Trong phần mô tả dịch vụ mà tôi đọc được rằng bạn không cung cấp bảo hành khóa lại, điều đó có nghĩa là gì?
Đối với một số dịch vụ chúng tôi cung cấp bảo hành mở khóa sim mà không cần khóa lại, NHƯNG chúng tôi luôn nêu rõ điều đó trong chi tiết dịch vụ. Vì vậy, nếu bạn sử dụng dịch vụ này và sau một thời gian thiết bị sẽ bị khóa lại, thì KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN.
Tôi có bị mất dữ liệu điện thoại sau khi mở khóa sim không?
Không, việc mở khóa sim không ảnh hưởng đến dữ liệu điện thoại của bạn. Nhưng nếu bạn cần khôi phục thiết bị về cài đặt gốc, bạn cần tạo một bản sao lưu thiết bị của mình.
LƯU Ý! Nếu bạn không biết id hoặc mật khẩu apple của mình, thì bạn không thể vượt qua màn hình kích hoạt!
Tôi cần làm gì sau khi bạn mở khóa sim thiết bị của tôi?
Bạn có thể làm 2 tùy chọn:

Tùy chọn 1:
TẮT và sau đó BẬT điện thoại của bạn. (trước khi thực hiện, hãy kết nối thiết bị với wi-fi).
Sau đó, nhập thẻ sim của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Nếu bạn vẫn nhận được thông báo "thẻ sim không được hỗ trợ" thì bạn cần thực hiện Phương án 2.

Phương án 2:
Khôi phục thiết bị qua iTunes về cài đặt gốc (không quên sao lưu).
Sau đó, nhập thẻ sim của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!