FAQ :: ATT Kiểm tra IMEI cho Trạng thái Thanh toán hoặc Trạng thái Danh sách đen
Làm cách nào để biết thiết bị ATT USA của tôi còn sạch hay có hóa đơn chưa thanh toán?
Nếu bạn mua thiết bị hoặc bạn muốn mua và bạn muốn kiểm tra tình trạng tài chính của điện thoại, bạn có thể sử dụng Dịch vụ kiểm tra tài chính của AT&T Hoa Kỳ .
Tôi có thể nhận được kết quả nào thông qua kiểm tra att imei?
1. Sạch sẽ - nghĩa là thiết bị của bạn sạch sẽ.
2. Hóa đơn được tài trợ / chưa thanh toán - đây là danh sách lý do "Trông_như_you_havent_paid_off_your_device_yet", "Theres_an_unpaid_balance_linked_to_your_device", "Trong hợp đồng".
3. Danh sách đen - nghĩa là thiết bị của bạn đã được báo cáo là Mất / Đánh cắp / Gian lận.

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!