FAQ :: Câu hỏi chung
Cách xác định iPhone là Mới, Tân trang, Thay thế hay Cá nhân hóa
Bạn có thể giải mã tiền tố kiểu thiết bị để tìm ra thiết bị bạn có (đối với một số iPad, nó cũng hoạt động), đây là cách thực hiện:
Mở “Cài đặt” trên iPhone
Đi tới "Chung" và sau đó đi tới "Giới thiệu"
Tìm “Model” và sau đó đọc số kiểu máy bên cạnh dòng chữ đó, nó sẽ giống như thế này “MGJV3LL / A”, chữ cái đầu tiên sẽ cho bạn biết bạn có thiết bị nào: Mới, Đã tân trang, Thay thế hoặc Cá nhân hóa:
M - đây là một mô hình bán lẻ.

F - thiết bị này đã được Apple tân trang lại.

N - đây là thiết bị Thay thế, có nghĩa là thiết bị gốc đã được thay thế bởi Apple hoặc Trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple.

P - Đây cũng là một mô hình bán lẻ nhưng được tùy chỉnh cho khách hàng, với một hình khắc trên điện thoại.
Có cách nào khác để kiểm tra quốc gia mua hàng không?
Bạn có thể kiểm tra trang web của chúng tôi bằng cách kiểm tra số sê-ri của apple bạn có thể tìm thấy thiết bị của bạn đã được mua ở quốc gia nào không.
IMEI là gì?
IMEI sử dụng tất cả các nhãn hiệu điện thoại hỗ trợ tín hiệu GSM. IMEI được sử dụng để chỉ thiết bị của bạn trong các mạng của nhà điều hành. Nếu bạn bị mất thiết bị của mình hoặc ai đó đã đánh cắp nó, bằng imei, bạn có thể báo cáo với cảnh sát và mạng của bạn để họ có thể thêm imei của bạn vào cơ sở danh sách đen. Ngoài ra thông qua IMEI, bạn có thể bảo hành kiểm tra apple trên trang web của chúng tôi hoặc kiểm tra trạng thái iCloud và kiểm tra số imei iphone .
Làm cách nào tôi có thể tìm hiểu theo Số kiểu điện thoại của tôi được sản xuất ở quốc gia nào?
You can find the model number in settings->general->about - Model number.
For example we have this Model number MGJV3LL/A, so you need to see the last character in our case it’s LL - this means that device was made for the United States.

Here is a list of most popular model codes:

A - Canada

AB - Saudi Arabia, UAE, Qatar, Jordan, Egypt

B - UK and Ireland

BG - Bulgaria

BR - Brazil

BT - UK

BZ - Brazil

C - Canada

CH - China

CI - Paraguay

CM - Hungary, Croatia

CR - Croatia

CS - Slovakia, the Czech Republic

CN - Slovakia

CZ - Czech Republic

D, DM - Germany

DN - Austria, Germany, Netherlands

E - Mexico

EE - Estonia

EL - Estonia, Latvia

ER - Ireland

ET - Estonia

F - France

FB - France, Luxembourg

FD - Austria, Liechtenstein, Switzerland

FS - Finland

GB - Greece

GH - Hungary

GP - Portugal

GR - Greece

HB - Israel

HC - Hungary, Bulgaria

IN - India

IP - Italy

J, JP - Japan

IP - Portugal, Italy

ID - Indonesia

K - Sweden

KH - South Korea, China

KN - Denmark and Norway

KS - Finland and Sweden

LA - Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, Peru, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Barbados, Dominican Republic, Panama, Puerto Rico

LE - Argentina

LL - US

LP - Poland

LT - Lithuania

LV - Latvia

LZ - Paraguay, Chile and Uruguay

MG - Hungary

MM - Montenegro, Albania and Macedonia

MY - Malaysia

ND - Netherlands

NF - Belgium, France, Luxembourg, Portugal

PK - Poland, Finland

PL, PM - Poland

PO - Portugal

PP - Philippines

PY - Spain

QB - Russia

QN - Sweden, Denmark, Iceland, Norway

QL - Spain, Italy, Portugal

RO - Romania

RP - Russia

RR - Russia, Moldova

RS, RU - Russia

RM - Russia, Kazakhstan

RK - Kazakhstan

SE - Serbia

SL - Slovakia

SO - South Africa

SU - Ukraine

T - Italy

TA - Taiwan

TH - Thailand

TU - Turkey

TY - Italy

VN - Vietnam

X - Australia, New Zealand

Y - Spain

ZA - Singapore

ZD - Luxembourg, Austria, Belgium, Monaco, Germany, France, Netherlands, Switzerland

ZG - Denmark

ZO - United Kingdom

ZP - Hong Kong and Macau

ZQ - Jamaica
Số mô hình là gì?
Bạn có thể tìm số kiểu máy trong cài đặt-> chung-> giới thiệu - Số kiểu máy.
Tôi có thể tìm IMEI hoặc số Sê-ri ở đâu?
IMEI hoặc Số sê-ri luôn được ghi trên hộp điện thoại hoặc bạn có thể tìm thấy nó trong cài đặt-> chung-> giới thiệu.
Một cách dễ dàng hơn để tìm imei đó là quay số * # 06 #.

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!