Bạn tạo một đơn đặt hàng cho
Carrier and SIMLock Check IMEI(INSTANT)
Dịch vụ
Kiểu máy được hỗ trợ:
ANY
Cần thời gian:
1-10 min
Giá:
1.70* USD
For this service we accept ONLY this payments methods:
Credit Card, Binance Pay, IU Balance, USDT

* - Giá này có sẵn nếu bạn thanh toán qua Binance hoặc USDT. Nếu bạn muốn thanh toán qua Paypal or Credit Card, thì giá dịch vụ này sẽ là 2.49 USD

Before making an order, please read these rules:
  • THIS SERVICE DOES NOT REMOVE ICLOUD (ACTIVATION ID LOCK) FROM YOUR DEVICE, AND DOES NOT REMOVE SIMLOCK FROM YOUR DEVICE, this is a check service, it provides carrier/simlock check of your device.
  • This service support only iPhones!!
  • Sample of check report Sim locked device and Sim unlocked device
  • This service does not provide information who Sold by your device.
  • Some time service can be overloaded, so if you cant wait longer, better do not purchase this service.
  • If your device is simlocked, then this service will show to what carrier device locked. If your device is unlocked, then check result will be Unlocked, it not show to what carrier phone was locked.

IMEI:
Vui lòng nhập IMEI chính xác
E-mail:
Chú ý! Vui lòng nhập email hợp lệ. Trên địa chỉ email này, bạn sẽ nhận được một tin nhắn với hướng dẫn thêm!
tôi đã đọc và đồng ý với CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Sample of Carrier and SIMLock Check result
This is a sample of check report if your device Sim locked:

Model: iPhone 11 64GB Black Cellular [A2111] [iPhone12,1]
Description: IPHONE 11 BLACK 64GB ATT-USA
IMEI Number: 3568XXXXXXX0569
Serial Number: DX3XXXXXX72J
IMEI2 Number: 3568XXXXXXX1336
MEID Number: 3568XXXXXXX056
Loaner Device: No
Replaced Device: No
AppleCare Eligible: No
Valid Purchase Date: Yes
Activation Status: Activated
Registration Status: Registered
Telephone Technical Support: Expired
Repairs and Service Coverage: Active
Repairs and Service Expires In: 2 Months and 17 Days
Repairs and Service Expiration Date: 2022-09-30
Warranty Status: Apple Limited Warranty
Estimated Purchase Date: October 1, 2021
iCloud Lock: OFF
Blacklist Status: CLEAN
Locked Carrier: US AT&T Activation Policy
Country: United States
SIM-Lock: Locked

GSMA Report:
Model Name: APPLE IPHONE 11 (A2111)
Model Number: IPHONE 11 (A2111)
Manufacturer: APPLE INC
Blacklist Status: CLEAN


This is a sample of check report if your device Sim Unlocked

Description: IPHONE 13 PRO MAX SR BLU 256GB-AHF
IMEI Number: 3589XXXXXXX0325
Serial Number: L4XXXXXKYT
IMEI2 Number: 3589XXXXXXX0116
MEID Number: 3589XXXXXXX032
Loaner Device: No
Replaced Device: No
AppleCare Eligible: No
Valid Purchase Date: Yes
Activation Status: Activated
Registration Status: Registered
Telephone Technical Support: Expired
Repairs and Service Coverage: Active
Repairs and Service Expires In: 7 Months and 27 Days
Repairs and Service Expiration Date: 2023-03-08
Warranty Status: Apple Limited Warranty
Estimated Purchase Date: March 9, 2022
iCloud Lock: OFF
Blacklist Status: CLEAN
Country: Bahrain/saudi Arabia
SIM-Lock: Unlocked

GSMA Report:
Model Name: APPLE IPHONE 13 PRO MAX (A2641)
Model Number: IPHONE 13 PRO MAX (A2641)
Manufacturer: APPLE INC
Blacklist Status: CLEAN

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!