ATT Kiểm tra IMEI để biết trạng thái Thanh toán và trạng thái Danh sách đen
Kiểm tra imei att thiết bị usa có sạch / chưa thanh toán / tài trợ / nằm trong danh sách đen thông qua dịch vụ kiểm tra imei miễn phí của chúng tôi hay không. Ngoài ra chúng tôi có thể mở khóa nó.
  • 1. Sạch sẽ - nghĩa là thiết bị của bạn sạch sẽ.
    2. Hóa đơn đã tài trợ / chưa thanh toán - đây là danh sách lý do "Look_like_you_havent_paid_off_your_device_yet", "Theres_an_unpaid_balance_linked_to_your_device", "Trong hợp đồng".
    3. Bị đưa vào danh sách đen - nghĩa là thiết bị của bạn đã được báo cáo là Mất / Đánh cắp / Gian lận.
  • !GHI CHÚ!
    Dịch vụ kiểm tra này chỉ hoạt động đối với THIẾT BỊ ATT APPLE! Nếu bạn cố gắng kiểm tra thiết bị KHÔNG APPLE ATT, thì kết quả sẽ là KHÔNG ĐÚNG!
Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!