FAQ :: Dịch vụ xóa iCloud
Bạn có cung cấp dịch vụ bỏ qua không?
Không, chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ bỏ qua nào. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xóa vĩnh viễn. Nó có nghĩa là sau khi gỡ bỏ, bạn có thể làm những gì bạn muốn với thiết bị.
Bạn có cung cấp dịch vụ xóa iCloud không?
Có, chúng tôi có thể xóa iCloud / id Apple khỏi thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ thực tế tại đây https://iunlocker.com/vi/price/ .
Bạn có hỗ trợ thiết bị Chế độ mất không?
Không, chúng tôi không hỗ trợ mở khóa thiết bị Chế độ mất.
Bạn hỗ trợ thiết bị Apple nào cho Dịch vụ Xóa iCloud?
Chúng tôi hỗ trợ iPhone, iPad, Apple Watch, Tai nghe.
Dịch vụ xóa iCloud của bạn có hỗ trợ IOS XX không?
Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ phiên bản IOS nào, đối với dịch vụ của chúng tôi không quan trọng thiết bị của bạn có iOS gì. Bởi vì đây là một dịch vụ loại bỏ, không phải là một bỏ qua.
Dịch vụ xóa iCloud mất bao lâu?
Thời gian phục vụ là 5-30 ngày. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ nhận được kết quả về đơn hàng của mình.
Làm cách nào để biết bạn có hỗ trợ thiết bị của tôi không?
Trước hết, bạn cần kiểm tra trạng thái iCloud thiết bị của mình, bạn có thể thực hiện tại đây , nếu Trạng thái iCloud: Sạch sẽ thì bạn cần kiểm tra thiết bị của mình xem có Bán theo chi tiết , sau khi bạn có những kết quả này, hãy gửi tin nhắn vào email của chúng tôi, kèm theo bản sao của kết quả này, sau đó chúng tôi kiểm tra chi tiết và nói, chúng tôi có hỗ trợ thiết bị của bạn hay không.
if iCloud status: Lost mode , thì thiết bị này không được hỗ trợ.
Làm cách nào để kiểm tra tình trạng iCloud của tôi?
Bằng cách kiểm tra số sê-ri iphone của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra trạng thái iCloud bằng cách liên kết này https://iunlocker.com/vi/check_icloud.php .
Nếu bạn không mở khóa thiết bị của tôi, tôi có được hoàn lại tiền không?
Có, nếu thiết bị của bạn không được mở khóa trong khoảng thời gian, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.
Nếu tôi đặt hàng với iCloud sạch, nhưng sau đó trạng thái được chuyển sang chế độ Mất?
Trong trường hợp này, đơn đặt hàng của bạn sẽ bị hủy, tiền sẽ được hoàn lại, trừ 3 $ phí.
Nếu tôi đặt hàng với thiết bị mà bạn không hỗ trợ, điều gì đã xảy ra?
Chúng tôi sẽ hủy đơn đặt hàng của bạn và cắt 3 đô la tiền hoàn lại. Tất cả các khoản khác sẽ được hoàn trả.
Tôi có thể kiểm tra trạng thái iCloud của mình qua số sê-ri không?
Có, bạn có thể kiểm tra trạng thái iCloud bằng số sê-ri của apple như Tốt.

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!