FAQ :: Kiểm tra trạng thái iCloud
Ai đó đã đánh cắp thiết bị của tôi, bạn có thể giúp tôi tìm hoặc theo dõi thiết bị không?
Không, chúng tôi không thể giúp gì được. Bạn nên liên hệ với văn phòng cảnh sát địa phương và họ sẽ giúp bạn tìm thấy điện thoại của bạn.
Chế độ Mất nghĩa là gì khi kiểm tra trạng thái iCloud?
Có nghĩa là chủ sở hữu ban đầu đã BẬT chức năng Chế độ mất vì thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.
Nếu tôi quên chi tiết tài khoản id apple, bạn có thể giúp tôi xóa iCloud khỏi Thiết bị Apple của mình không?
Nếu trạng thái iCloud của bạn ở chế độ Clean, thì có, chúng tôi có thể thử mở khóa thiết bị của bạn, bạn có thể chọn dịch vụ phù hợp tại đây Dịch vụ xóa iCloud / Apple ID

Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!