Bạn tạo một đơn đặt hàng cho
mở khóa thiết bị từ Claro (Different Countries)
Dịch vụ
Kiểu máy được hỗ trợ:
14 / 14 PLUS / 14 PRO / 14 PRO MAX / 15 /
Cần thời gian:
3-12 days
Thời gian trung bình:
Giá:
70.00 USD
For this service we accept ONLY this payments methods:

Before making an order, please read these rules:
  • THIS SERVICE NOT REMOVE ICLOUD (ACTIVATION ID LOCK) FROM YOUR DEVICE, you need use this service only if your device locked on operator (carrier), mean if your device was simlocked, after you use this service, device will be sim unlocked.
  • If you not sure on 100% that your device is locked to this carrier, then better verify carrier via this iPhone CARRIER/SIMLOCK CHECK service, because if you place imei to wrong service, there is NO REFUND.
  • This service support CLARO device from this counties:
    Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay.
  • NOTE: After unlock your device will not be work inside county, only outside. Mean, if your device locked by Claro Chile, then after unlock your device will work ONLY OUTSIDE Chile.
  • If your device was *Blacklisted in Chile, then after unlock device will be work only outside Chile, in Chile device not will be work.
  • If for some reason your device not will be unlocked - REFUND.
*Blacklisted device - blocked by network or reported as lost or stolen.
IMEI:
Vui lòng nhập IMEI chính xác
E-mail:
Chú ý! Vui lòng nhập email hợp lệ. Trên địa chỉ email này, bạn sẽ nhận được một tin nhắn với hướng dẫn thêm!
tôi đã đọc và đồng ý với CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


Tin nhắn tới Support iunlocker.com.
E-mail*
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?*
Đã gửi tin nhắn thành công!